skagenarkitektene

tilstede der det gjelder 

 


LOKALT ARKITEKTVALG 

GLOBALE RESULTATER

For å bli en vinner, 

må du bare være best i den konkurranseklassen du velger å delta i. 

Velg derfor selv konkurransens spilleregler ved å analysere ditt hjemsteds spesielle forutsetninger, samt de 

personlige

 o

g globale

 behov du ønsker å dekke.

Et lokalt arkitektvalg fører så med seg andre viktige valg som til sist  resulterer i kortreist og stedstilpasset arkitektur.

Dette tjener lokalmiljøet, storsamfunnet og FN´s bærekraftsmål i én og samme stund.

Lykke til !